Δ.Σ. συλλόγου Πελοποννησίων Γαλατσίου


Νέα σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου των εκλεγμένων μελών που προέκυψαν από τις Αρχαιρεσίες της 19ης Μαϊου 2024.

Ιωάννης Αργυρόπουλος, Πρόεδρος

Δημήτριος Κατσούλας, Αντιπρόεδρος

Ασπασία Αγγελοπούλου, Γενική Γραμματέας

Κωνσταντίνα Σιψά, Ειδική Γραμματέας

Δημήτριος Μήτσιας,Ταμίας

Νικόλαος Πολυχρονόπουλος, Βοηθός Ταμία

Γεώργιος Κολλάτος, Υπεύθυνος Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων

Κυριάκος Μπούρας, Μέλος

Σταματίνα Νικολούλια, Μέλος

Εξελεγκτική Επιτροπή


Ηλίας Μιχαλόπουλους, Πρόεδρος

Νικόλαος Κούτρας, Αντιπρόεδρος

Χαράλαμπος Παλάντζας, Μέλος

Κοινοποίηστε σε social