ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Με Απόφαση της Προσωρινής Διοίκησης που ελήφθη στην πρόσφατη συνεδρίαση Μηνός Οκτωβρίου 2020 και σύμφωνα με το καταστατικό του Σωματείου, συγκαλείται Γενική Συνέλευση και προκηρύσσονται εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής για την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου και ώρα 10.30πμ στην έδρα της Ομοσπονδίας (Διδύμων 6-8 Γαλάτσι, Αττική) θα προηγηθεί η Γενική Συνέλευση και θα ακολουθήσει η εκλογική διαδικασία.

Τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου καλούνται να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν και όσα από τα μέλη επιθυμούν μπορούν να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέχρι και την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2020 είτε με επιστολή ηλεκτρονική, απαντώντας στον αποστολέα της προκήρυξης των εκλογών, είτε αυτοπροσώπως, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, στην Ομοσπονδία. Μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας προαιρετικά και η αποστολή σύντομου βιογραφικό σημειώματος προς αλληλογνωριμία των αντιπροσώπων των σωματείων και προς διευκόλυνση της εκλογικής διαδικασίας. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη, μέχρι και την ημέρα διενέργειας των εκλογών. Με απόφαση του Δ. Σ. ταμειακώς τακτοποιημένοι είναι όσοι έχουν καταβάλει τις συνδρομές τους μέχρι και την Γενική Συνέλευση. Υπενθυμίζεται ότι η ετήσια συνδρομή είναι 50 €.

Προκειμένου να σχηματισθεί η προβλεπόμενη Κατάσταση Ταμειακώς Τακτοποιημενων Μελών, επί της οποίας κρίνεται η απαρτία της Γενικής Συνελεύσεως, πρέπει τα μέλη να καταθέσουν την συνδρομή τους και να αποστείλουν το καταθετήριο μέχρι την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2020 Λογαριασμός Τραπέζης.

Κατά τα προβλεπόμενα στο καταστατικό της Ομοσπονδίας και προκειμένου να υπάρχει η προβλεπόμενη απαρτία οι εκλογές θα επαναληφθούν εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, την ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. Προς διευκόλυνση των μελών, καλούνται όλα τα μέλη να προσέλθουν κατά την δεύτερη ημερομηνία (13 Δεκεμβρίου 2020) στην οποία θα υπάρχει και η προβλεπόμενη από το καταστατικό απαρτία ανεξαρτήτως προσελεύσεως των μελών.

Η παρούσα προκήρυξη προς διασφάλιση της, κατά νόμο, δημοσιότητας, θα αναρτηθεί στο γραφείο του Σωματείου και θα αποσταλεί ηλεκτρονικά με email σε όλα τα μέλη της Ομοσπονδίας. Επίσης ως δελτίο τύπου θα αποσταλεί σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα.

Αθήνα 03 Νοεμβρίου 2020.

Ο προσωρινός πρόεδρος. Δ. Κατσουλας                 Ο προσωρινός Γεν. Γραμματέας Γ. Μανιάτης.

Κοινοποίηστε σε social