Φίλες και φίλοι αγαπητά μέλη του Συλλόγου Πελοποννησίων Γαλατσίου, δεδομένης της κατάστασης με την πανδημία του κορωνοιού και λαμβάνοντας υπ’όψη τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν (την ΚΥΑ Δ1/ΓΠ.οικ.20036/22,03,2020 ΦΕΚ Β΄986/2020 ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ/οικ,22824/20 ΦΕΚ 1168Β/4-4-20 περί παράτασης ισχύος των άνω ΚΥΑ. την πραξη νομοθετικού περιεχομένου με ΦΕΚ Α-68/2020, την κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 68 της Ελληνικής Αστυνομίας,τις νομικές διατάξεις περί ανωτέρας βίας και περί αναστολής προθεσμιών): Καθίσταται σαφές εκ των ανωτέρω Κρατικών Εντολών ότι επιβάλλεται τήρηση μέτρων προστασίας χωρίς επαφές και με συγκεκριμένη απόσταση μεταξύ των ατόμων, απαγόρευση συναθροίσεων, αναστέλλεται η λειτουργια όλων των Συλλόγων και του Συλλόγου μας, λόγω του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας του, και έχουν κλείσει χώροι διαθέσιμοι για διενέργεια εκδηλώσεων.

Γι’αυτό σας ενημερώνουμε ότι, λόγω ανωτέρας βίας, και λόγω των ως άνω διατάξεων και καταστάσεων καθίσταται αδύνατη και αναβάλλεται η σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου αναφορικά με τις επικείμενες αρχαιρεσίες και κατ αποτέλεσμα καθίσταται αδύνατη και αναβάλλεται η διενέργεια εκλογών στην παρούσα φάση. Με αίσθημα ευθύνης περί προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας αποφάσισε ομόφωνα το Δ.Σ αναβολή της Γενικής Συνέλευσης για τον Οκτώβριο και την ίδια ημέρα θα διενεργειθούν και αρχαιρεσίες. Το υπάρχον Δ.Σ συνεχίζει την θητεία του εως τον Οκτώβριο. Θα σας ενημερώνουμε για όλες τις εξελίξεις. Το Δ.Σ θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες περί τήρησης της νομιμότητας τηρώντας τα μέτρα και την νομοθεσία με γνώμονα την υγεία όλων η οποία φυσικά προέχει. Μαζί θα ξεπεράσουμε και αυτήν την κρίση.

Για κάθε σοβαρό ζήτημα που σας απασχολεί και μπορούμε να συνδράμουμε στο πλαίσιο των καθηκόντων του Συλλόγου, και όχι μόνο, μη διστάσετε οποιαδήποτε ώρα να μας ενημερώσετε. Είμαστε στη διαθεση σας στα τηλέφωνα ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-Προεδρος 6987045006 ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΒΕΚΚΑ – Γεν.Γραμματέας 6974636481

Κοινοποίηστε σε social